Pia Törnell – Regionens Hus, Skövde 2018

installation