Anna Svensson – Tillsammans, Statens Konstråd, Södertälje 2014

installation, production